EU Quiz

HVOR MEGET VED DU OM EU-LANDENE?
Test din viden i quizzen

1. Hvor mange lande er medlem af EU?
a) 12     b) 28     c) 39

2. Hvor mange mennesker bor der ca. i EU (i millioner)?
a) 200            b) 500            c) 900

3. Hvilket EU-land har flest indbyggere?
a) Polen        b) Tyskland   c) Frankrig

4. Danmarks areal er på ca. 43.000 km2. Hvilket EU-land er størst med et areal på ca. 550.000 km2?
a) Frankrig    b) Sverige     c) Spanien

5. Hvor mange officielle sprog bruges i EU?
a) 30              b) 23              c) 15

6. Hvilket land er ikke medlem af EU?
a) Rumænien b) Bulgarien c) Norge

7. Hvilket land betaler mest til EU’s budget?
a) Frankrig    b) Polen        c) Tyskland  

8. Hvilket EU-land har afholdt flest folkeafstemninger om EU (otte stk)?
a) Danmark   b) Irland         c) Frankrig

9. Danmark blev medlem af EU 1. januar 1973. Hvilke to andre lande blev medlemmer på samme tidspunkt?
a) Belgien og Luxembourg  b) Finland og Sverige  c) Storbritannien og Irland

10. Hvilket EU-land er dyrest at købe ind i?
a) Danmark   b) Tyskland   c) Irland

 

Se svarene under EU-links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *