Evaluering af EU-Ambassadørernes besøg – Forår 2012

Ung til Ung formidling:

EU-Ambassadørerne er nu et korps som tager ud på skoler og ungdomsuddannelser i Kommunen og laver ung-til-ung formidling af EU og stort set alle uddannelsessteder var og er meget interesserede i at få os ud. I foråret løb vi dog ind i lidt problemer, da man på fx ungdomsuddannelserne allerede for længst havde ret mange aktiviteter planlagt, mest i forbindelse med eksamener. Mange af folkeskolernes 8-9. klasser havde heller ikke mere tid til at bruge på fx at få besøg af EU-Ambassadørerne.

Derfor var det, at vi på dette tidspunkt besluttede os for at fortsætte projektet i efteråret, så flere skoler og flere unge kunne få mulighed for at møde vores dygtige EU-Ambassadører.

Vi fik dog tid til at komme på flere skoler og i en del klasser i foråret. I alt deltog tre skoler og ni klasser. Vi besøgte følgende skoler og klasser:

På Hobro Søndre Skole: 7.F, 9.A, 9.B og 9.C.
På Rosendalskolen: 8.A, 8.B og 8.C.
På Havbakkeskolen i Als: 8.A og 8.B

Alle besøg var en succes og alle skoler vil meget gerne have besøg af os igen i efteråret. Det var både lærere og ikke mindst eleverne som gav udtryk for at de havde fået noget ud af vores besøg. Der blev nemlig lavet evalueringer på alle klassebesøg og eksempler på kommentarer var fx:

”Jeg synes, de var rigtig gode til at snakke frit og lære os noget nyt på en sjov og spændende måde.”
”Det var struktureret, med en god fordeling af teoretisk viden og praktiske opgaver og stillingtagen!”
”Nej, jeg synes det var godt! Især det med de der ”breaks”, det var godt synes jeg.”
”Jeg synes, de var rigtig gode og jeg lærte en masse, jeg ikke vidste.”

Der blev desuden spurgt til elevernes viden før besøget, deres viden efter besøget og om besøget havde øget deres interesse i EU. Rent statistisk kan det samlede resultat af alle klassebesøgene ses i det følgende:

På spørgsmålet om, hvor meget eleverne vidste om EU inden besøget var resultatet:

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke rigtigt Nej, slet ikke
1,9% 41,8% 44,4% 10,9%

Selvom at mange af eleverne vidste noget om EU inden besøget, kunne vi senere gennem fx quizzer se, at det var et få tal, som kunne svare på spørgsmålene. Derfor er tallene i dette spørgsmål måske lidt misvisende og her har eleverne nok ”talt alt deres viden med”.

På spørgsmålet om, eleverne efter besøg fra EU-Ambassadørerne har fået en større forståelse og viden om EU, var resultatet:

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke rigtigt Nej, slet ikke
33,7% 59,8% 5,1% 1,3%

Som det ses af svarene har nærmest ALLE elever fået noget ud af besøget og over en tredjedel har i høj grad fået noget ud af det.

På spørgsmålet om, eleverne efter besøg fra EU-Ambassadørerne har lyst til at finde ud af mere om EU, var resultatet:

Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke rigtigt Nej, slet ikke
3,7% 29,6% 58,2% 8,4%

Måske var det forventet, at EU ikke ville blive opfattet som det mest interessante emne og derfor ikke ville være mere interessant efter et besøg fra EU-Ambassadørerne. Derfor synes vi faktisk det er flot at over en tredjedel af eleverne nu har lyst til en eller anden grad at finde ud af mere om EU.

På spørgsmålet om, hvad eleverne syntes om besøget fra EU-Ambassadørerne, var resultatet:

Meget gode Gode Nogenlunde Dårlige Meget dårlige
28,0% 54,7% 17,3% 0% 0%

Her hæfter vi os på, at INGEN syntes de var dårlige og at langt de fleste var begejstrede. Man må dog også nævne, at bare det at stille sig op foran en klasse er flot og så det at tale om noget så indviklet som EU er endnu flottere. Så derfor gør det nok ikke så meget med et par fremføringsmæssige kiksere.

Vi håber, at efterårets skolebesøg bliver lige så succesrige.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *