Om projektet

Formål:

Skabe større interesse for og viden om EU blandt unge.

Gøre unge mere bevidste om den globale verden vi lever i og skabe en større interesse for at bidrage til vores omgivelser – også indenfor andre områder af frivillighed og demokrati.

Gøre modtagerne af formidlingen fra EU-ambassadørerne mere opmærksomme og interesserede, fordi det netop er andre unge, der formidler stoffet.

Fremgangsmåde:

Rekruttere unge som ønsker at være med til at udbrede viden og interesse om EU blandt deres jævnaldrende – være EU-ambassadører.

Få inddraget de unge først som sidst, så projektet bliver så interaktivt som muligt og så det kommer til at handle om de EU emner de unge finder interessante. Det er måske os som ungdomsskole, der skaber rammen, som hedder EU, men det er de unge som bestemmer indholdet.

At de unge indgår i en proces, som både får skabt inspiration og læring hos dem.

At vi klæder de unge godt på til at skulle ud og være EU-ambassadører og lave ung-til-ung formidling af EU til andre unge i kommunen, gennem fx rollespil, foredrag og debatter.

Målgruppe:

Helt overordnet er ungdomsskolens målgruppe de 13-18 årige. Men siden det er de unge, der selv skal skabe formidlingsdelen, er det lidt op til dem, hvem de mener, der i det tilfælde er deres målgruppe. For det kan for så vidt være elever fra både folkeskoler og ungdomsuddannelse.

For at blive EU-ambassadør har vi dog sat en aldersgrænse på 15+. Vi har også bestemt, at man gerne må deltage hele det år man fylder 18. Så det vil sige, at der er tale om unge fra årgang 1995 til 1998.

Kort beskrivelse af projektet:

Bindende tilmelding til hele projektet.

Deltagerantal på 15-25 unge både fra 10. klasse og ungdomsuddannelserne.

Fase 1 – Seminarrække: Seminarrække på 3-4 aftener, hvor de unge oplyses om EU og eventuelt også om specifikke områder, hvis de unge ønsker dette.

Fase 2 – Studietur: Studietur til Bruxelles.

Fase 3 – EU ambassadør foredrag: Indtryk og læring fra både turen og seminarerne samles til en præsentation, som de unge så kan videreformidle til andre unge som EU-ambassadører.

2 thoughts on “Om projektet

  1. Det er meget kritisabelt, at EU bruger skattepenge på, at få skoleelever til at elske EU. Projektet ligger overhovedet ikke op til en sund kritisk tilgang til EU, men følger fint den måde EU konstant maser sig ind i vores bevisthed. Vi skal åbenbart for vore egne penge tvinges til at elske EU, man må håbe, at de skoler, der går med i projektet er så ansvarlige, at de søger for, at de unge ikke råt sluger al propagandaen fra Brussel

Leave a Reply to Karen Melchior Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *